Kreativitet er en kunnskap

I følge universitetslektor Eva Hoff ved Lund Universitet i Skåne, så har kanskje dagens skole et for stort fokus på å øke fagkunnskapen, og å lære barna å lese og regne. Det blir derfor mindre tid til kreativitet og kreativ utvikling. Det på tross av at det 5. Kunnskapsmålet i Sverige sier at man kan løse problemer, og omsette idèer i handling på en kreativ måte.
De fleste forskere mener at erfaring og kunnskap er selve grunnlaget for å kunne være kreativ. Eva Hoff mener derfor at voksne som beholder sin lekenhet og er fleksible, kan være mer kreativ enn en 5-åring, på grunn av sin erfaring og kunnskap. Problemet for mange voksne i dag er at mange sitter fast i vaner, er ufleksible, ønsker ikke å leke, og heller ikke å forandre seg. Resultatet er ofte at man blir mindre kreativ.
En annen grunn til at skolene ikke fokuserer på kreativitet, er at det er ingen nasjonale tester der denne type læring vektes. Det blir derfor opp til hver enkelt lærer om de enkelte fag får et kreativt fokus, eller ikke. Noen skoler arbeider fagintegrert og inkluderer også estetikk i temaarbeidet. Denne typen tilnærming kan være kreativitetsfremmende når man kombinerer kunnskap fra mange forskjellige fag til en helhet, sier Eva Hoff.

Det gjenstår fortsatt en god del arbeid før skolene har integrert det 5. Kunnskapsmålet i Sverige. Eva Hoff mener derfor at lærerutdanningen må styrkes med økt kreativitetsforståelse, for at lærerne kan utvikle kreativitet innenfor de ulike fagene. «For meg er det kreativitet i alle fag. Det er ikke kun knyttet til estetikk», avslutter hun.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close