Født som kreative genier

På slutten av 1960-tallet hadde George Land og hans forskningsteam hatt stor suksess med å utvikle en enkel kreativitetstest for NASA, der målet med testen var å finne de ingeniører og forskere som var best egnet til å løse problemer på en innovativ måte.

Testen ga ingen svar på om kreativiteten var medfødt hos visse individer, om den var innlært, eller om den var basert på erfaring. George Land bestemte seg derfor for å tilpasse testen for 1600 barn i alderen 3-5 år.

Resultatet var mildt sagt sjokkerende.  

98 % av de testede 5-åringene havnet i kategorien «kreative genier». Forskerne besluttet derfor å teste barna i 5-års intervaller for å se hvordan den kreative utviklingen ble for barna.

Aldersgruppe Antall testede Årstall % kreative genier
       
5 år      1 600 1968 98
10 år      1 600 1978 30
15 år      1 600 1983 12
+ 25 år  280 000 1985   2

Når barna hadde fylt 10 år så krympet antallet «kreative genier» til 30 %.

Som 15-åringer var tallet nede i 12 %. Utviklingen var nedslående. Den samme testen har siden også vært kjørt på nærmere 280 000 voksne, og antallet «kreative genier» blant voksne var 2 %.

Hva forteller dette oss?

Jo, det forteller oss i klartekst at skolen, samfunnet og arbeidslivet gradvis avlærer oss kreativitet.

Hvordan kan det skje?

Den konvergente tenkemåte som omhandler vurdering, testing, kritikk, sensur og beslutningstaking har fordrevet den divergente tenkemåten som vektlegger fantasi, og det å se nye muligheter.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close